Karlskoga
 

 

Välkommen till Karlskoga!

 

 

Länkar:

Karlskoga Kommun

Karlskoga Folkhögskola

Karlskoga Tidning

Länkar:

Annonser Örebro län

Citytorget

Hus till salu Karlskoga

Karlskogavädret via DN

   
       
 

I trakterna runt sjön Möckeln fanns från 1200-
talet och framåt en mindre befolkning som livnärde sig
på vad fisket, de bördiga stränderna och skogen gav.
Befolkningen blev större och på 1580-talet när
hertigen av Värmland, Karl, besökte bygden hade
järnframställningen börjat komma igång. En
sysselsättning som följt vår kommun genom
århundradena.


Byn, som kallades Möckelns Bodar, hade ingen
kyrka och hertig Karl uppmanade befolkningen
att bygga en kyrka och bidrog ekonomiskt till
byggandet.
Kyrkan, som är nuvarande kyrkas sakristia,
blev klar 1586, som räknas som Karlskogas födelseår.
Hertig Karl, som blev kung Karl IX, ville att
bygden skulle kallas Karls skogar, som sedermera
blev Karlskoga.


Tillgången på malm och skog skapade välfärd i
bygden med många masugnshyttor, som mest
24 stycken i Karlskoga.
När Alfred Nobel köpte Bofors-Gullspång AB och
flyttade hit 1894, skapades förutsättningarna
för det moderna Karlskoga. Nobel förde med sig kapital
för
utveckling av bruket
och stöttade innovationer.


Fortfarande idag kännetecknas vårt näringsliv av
hög teknisk kompetens. Efter en kraftig koncentration
till försvarsindustrin är idag näringslivet mycket bredare
med många mindre företag i olika branscher.